Tag Archives: TGOJ

July 2021 News

Rolling Stock Updates

TGOJ van ‘Gre’ 11003 arrived during July. This is the fourth and final wagon in this series, and will run in the set with the other three. This model had been searched for, for a long time, until being found on ‘Tradera’, the Swedish ‘eBay’.

Manufacturer News

Halling (www.ferro-train.com) has produced a model of the Göteborg type M33 tram; static for €379 or fitted with a motor and drive (analogue with NEM 568 decoder) for €439. Minimum curve permitted is 180mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) in cooperation with Rietze (www.rietze.de) has produced a static model of the Adtranz GT6 tram marked for use in Norrköping. The model costs €90, but a driving kit is available for €40.

Modeltech (www.modeltech.uk) has produced a ‘pro-track rail aligner’ for gauges 9, 16,5, 21mm for use at baseboard joins to ensure that the tracks line up. Four pairs come in a pack for ±£10. Whilst these seem excellent for flat alignment, it does assume that you have the heights standardised! (Obvious to many, but third-party experience differs!)

Brekina has announced models of the Daf 66 sedan in four colours. We wonder if the chassis is interchangeable with the Volvo 66 estate (for the larger bumpers). If it is, then we’d only need to add the diagonal bar on the grille to get a Volvo 66 sedan! Or, maybe we should wait – just in case!

PCX87 models seem to be very limited editions, produced in single batches. Their Volvo 240 and 740 models came and went very quickly, and it was only by chance we found that the 740 had been produced. It had been our intention to get a couple of each model when they were produced and then ‘top up’ once funds were more readily available. This will not be possible. We have been able to complete the intended Saab purchase (four 900 coupés and one 900 cabriolet), but not the Volvo 240 or 740 ranges. (We have enough to not be totally disappointed!)
It seems that virtually nowhere in Sweden is advertising these models because traders don’t seem to know about them. Maybe PCX87 doesn’t want to survive the pandemic-induced downturn in business? These models have a great sales potential, if only they were more widely known about and available.

We commented on a faux-pas with the Volvo 240 estate in our March update, but both versions of the 740 don’t look quite right, and therefore needed a closer look. The boot on the sedan is a bit too low, and the rearmost pillars on the estate are too straight (but not as badly as on the IMU version) and not tapered! Nevertheless, they are nice and very welcome models.

Other News

We have seen at Stockholm City station and Stockholm Odenplan station, train location boards, giving an indication of approaching trains, as well as the ones that you’ve missed. It is a ‘real-time’ indicator, similar to one in use on the Great Cockcrow Railway (7¼” gauge), but not known elsewhere in the UK.

18th July was the 150th anniversary of the opening of Centralstation at Stockholm (from 1871). Sadly, its owners ignored this milestone and it was not commemorated in any way; a poor show Jernhusen, for one of Europe’s most significant stations! (It is not unfair to speculate that if SJ still owned the building, then there would have been a fanfare-worthy event organised!)

There is a new train operator in Sweden; FlixTrain is a subsidiary of FlixBus, operating mostly in Germany, but now in Sweden also; the trains are on the route between Stockholm and Göteborg, with a low-budget fare. Unfortunately, their timetable seems fictional because several attempts were made to see the trains to take photos, and not only were the trains not there, but there was no mention of them on the arrivals or departures boards at the station (not even shewing as ‘cancelled’). We did find one on a Wednesday, and that is the subject of a few photos that we captured.

Nyheter, juli 2021

Våra nyheter på Svenska

TGOJ vagn ‘Gre’ 11003 anlände under juli. Detta är den fjärde och sista vagnen i denna serie och kommer att köras i setet med de tre andra. Denna modell hade eftersökts länge, tills den hittades på “Tradera”, den svenska “eBay”.

Tillverkarens Nyheter:

Halling (www.ferro-train.com) har tagit fram en modell av spårvagnen M33 från Göteborg; statisk för € 379 eller utrustad med en motor och drivenhet (analog med NEM 568-avkodare) för € 439. Minsta tillåtna kurva är 180 mm.

Linie 8 GmbH (www.hoedl-linie8.de) har i samarbete med Rietze (www.rietze.de) tagit fram en statisk modell av Adtranz GT6-spårvagnen som är märkt för användning i Norrköping. Modellen kostar € 90, men ett körpaket finns för € 40.

Modeltech (www.modeltech.uk) har tagit fram en ”pro-track rail aligner” för spårvid 9, 16,5, 21, för användning vid baseboardfogar för att säkerställa att spåren ligger i linje. Fyra par kommer i en förpackning för ±100kr. Även om dessa verkar utmärkta för platt inriktning, antar det att du har standardhöjderna! (Självklart för många, men tredje parts upplevelse skiljer sig åt!)

Brekina har meddelat modeller av Daf 66 sedan i fyra färger. Vi undrar om chassit är utbytbart mot Volvo 66 kombi (för de större stötfångarna). Om det är så behöver vi bara lägga till den diagonala stången på gallret för att få en Volvo 66 sedan! Eller kanske vi borde vänta – för säkerhets skull!

PCX87 -modeller verkar vara mycket begränsade upplagor, producerade i enstaka satser. Deras Volvo 240- och 740-modeller kom och gick väldigt snabbt, och det var bara av en slump att vi upptäckte att 740 hade tillverkats. Det hade varit vår avsikt att få ett par av varje modell när de producerades och sedan “fylla på” när medel var lättare tillgängliga. Detta kommer inte att vara möjligt. Vi har kunnat slutföra det avsedda Saab -köpet (fyra 900 coupéer och en 900 cabriolet), men inte Volvo 240 eller 740 -serien. (Vi har tillräckligt för att inte bli helt besvikna!) Det verkar som att nästan ingenstans i Sverige annonserar dessa modeller eftersom handlare inte verkar veta om dem. Kanske PCX87 inte vill överleva den pandemiinducerade nedgången i affärer? Dessa modeller har en stor försäljningspotential, om de bara var mer kända och tillgängliga.

Vi kommenterade en faux-pas med Volvo 240 Estate i vår marsuppdatering, men båda versionerna av 740 ser inte riktigt ut och behövde därför granskas närmare. Bagageutrymmet på sedan är alldeles för lågt, och de bakre pelarna på kombibilen är för raka (men inte lika illa som på IMU -versionen)! Ändå är de trevliga och mycket välkomna modeller.

Andra nyheter:

Den 18 juli var det 150-årsjubileet för öppningen av Centralstation i Stockholm (från 1871). Tyvärr ignorerade dess ägare denna milstolpe och den firades inte på något sätt; en dålig show Jernhusen, för en av Europas mest betydande stationer! (Det är inte orättvist att spekulera i att om SJ fortfarande ägde byggnaden hade det varit ett fanfare-värdigt evenemang!)