Tag Archives: Hemköp

August 2021 News

Rolling Stock Updates

We have no stock updates this month, but there is a fair possibility of some news here, next month!

Manufacturer News

A number of new items have appeared on MJ-Hobby’s website as items commissioned by them (MJ-Hobby in the manufacturers’ lists).  These are train heating posts (old type and current), train heating transformers, TBFH cabinets, ATC balises, and modern point motors.  They are also available on Tradera under a different seller’s name (at the same prices).

Train heating posts are used to supply stationary railway vehicles with electricity for heating and battery charging. They are often found alongside preparation tracks at each end, but can also be on station tracks. Both carriages and locomotives are connected to train heating.

The transformers are used to convert the 16kV AC of the overhead contact line to 1000V into train heat posts. One train heat transformer can supply several train heat stations. They are often found in relative proximity to the train heating stations that they feed.

A TBFH cabinet is used to control signal boards, request train paths and more. These are set up at platforms at both large and small stations and are available in several designs. MJ-Hobby’s version is inspired by the cabinets available at Stockholm Centralstation. Depending on the length of the platform, there may be several cabinets in each direction distributed along the platform. TBFH cabinets are often mounted either on the platform roof pillars or on overhead line poles, but can also be free-standing on their own pole.

ATC balises are found at each signal and speed board. The balis transmits signal image / speed message to the train’s ATC equipment, which has the purpose of monitoring and preventing the train from running too fast or passing a signal at a stop, applying emergency braking if necessary.

Point motor gear drives are found at electrically driven points and contain a gearbox, electronics and mechanics to be able to determine if the point’s tongues have assumed the correct position and an external electric motor. This is the most common modern version and can be found everywhere in the country. The iconic design with the yellow lid makes it an easily recognisable detail.

NMJ has released a Snälltåget Restaurant car R7 in two version, one in red, one in blue.  These are too modern for us, but should be popular among current epoch modellers.

Other News

One of our PCX87 Volvo 740 models is now a Volvo 760!  To achieve this, we had to paint some black parts in chrome; front grille, door trims, bodyside trims, window frames; and the mirrors in body-colour.  Having chosen the metallic beige estate model for this conversion, we matched the body colour by mixing one part brass metallic with one part ‘crème-gul’ – the yellow used on the SJ railbuses.

To break the monotony whilst waiting for a suitable opportunity to build a new railway, a small building kit was purchased and assembled.  It was good to keep the skills relevant, especially the little alterations that we usually adopt to make the models better for internal lighting (a layer of matt black paint inside)!  The shop name is one we created ourselves, very Swedish and quite local!  But the whole construction was completed too quickly, and we’re bored again!

Thus, on 28th August, a trip was made to Malmköping, to the tram museum there for their end of season open weekend, when it seems that everything that could run, did run.  The adjacent bus museum also provided a few buses for rides, all included in the 100:- day ticket.  Even though the weather was not conducive to an outdoor event (the curse of the FLMJ, perhaps?), the event seemed to be well patronised and was most enjoyable.  It was also the day of the first run with a newly restored tram from the former south Lidingö line (SSLidJ), clad in timber planking and fitted with a whistle in addition to the traditional bell!  A cab-ride in their electric loco HRRJ 2 was particularly enjoyable, and the last part of the journey southbound towards Malmköping can be seen in a videoclip, here: https://youtu.be/hN20Rp0UQ30.

Nyheter, augusti 2021

Våra nyheter på Svenska

Vi har inga aktieuppdateringar denna månad, men det finns goda möjligheter till lite nyheter här nästa månad!

Tillverkarens Nyheter:

Ett antal nya artiklar har dykt upp på MJ-Hobbys webbplats som artiklar beställda av dem (MJ-Hobby i tillverkarlistor). Dessa är tågvärmestolpar (gammal typ och ström), tågvärmetransformatorer, TBFH -skåp, ATC -baliser och moderna punktmotorer. De är också tillgängliga på Tradera under ett annat säljarnamn (till samma priser).

NMJ har släppt en Snälltåget Restaurangvagn R7 i två versioner, en i rött, en i blått. Dessa är för moderna för oss, men borde vara populära bland nuvarande epokmodeller.

Andra nyheter:

En av våra PCX87 Volvo 740-modeller är nu en Volvo 760! För att uppnå detta var vi tvungna att måla några svarta delar i krom; främre galler, dörrbeklädnader, karosser på sidosidan, fönsterkarmar; och speglarna i kroppsfärg. Efter att ha valt den metalliska beige fastighetsmodellen för denna konvertering matchade vi kroppsfärgen genom att blanda en del mässingmetallic med en del ‘crème -gul’ – den gula som används på SJ-rälsbussarna.

För att bryta monotonin i väntan på ett lämpligt tillfälle att bygga en ny järnväg, köptes en liten byggsats och monterades. Det var bra att behålla färdigheterna relevanta, särskilt de små förändringar som vi vanligtvis använder för att göra modellerna bättre för intern belysning (ett lager matt svart färg inuti)! Butiksnamnet är ett vi skapade själva, väldigt svenskt och ganska lokalt! Men hela konstruktionen slutfördes för snabbt, och vi har tråkigt igen!

Således den 28 augusti gjordes en resa till Malmköping, till spårvagnsmuseet där för deras säsongsöppna helg, när det verkar som om allt som kunde köras gick. Det intilliggande bussmuseet gav också några bussar för åkattraktioner, allt ingår i biljetten på 100:- dag. Trots att vädret inte bidrog till ett utomhusevenemang (FLMJ:s förbannelse, kanske?), Verkade evenemanget vara mycket välskött och var trevligast. Det var också dagen för den första körningen med en nyrestaurerad spårvagn från den tidigare södra Lidingöbanan (SSLidJ), klädd i träplankning och utrustad med en visselpipa utöver den traditionella klockan! En cab-ride i deras elektriska loco HRRJ 2 var särskilt trevlig, och den sista delen av resan söderut mot Malmköping kan ses i ett videoklipp, här: https://youtu.be/hN20Rp0UQ30.