Nyheter, juni 2021

Våra modeller

Det finns inga uppdateringar om våra modeller. Vi förväntar oss att detta kommer att förbli så under sommaren.

Andra nyheter

Vi har lagt till lite innehåll på sidan Händelser (Events), nu när många begränsningar underlättas på många ställen. Vi fokuserar på händelser i Storbritannien där Scandinavian Railways Society är tänkt att delta, eller där det sannolikt finns en svensk modelljärnväg; och händelser i Sverige som är rimligt kända och/eller som vi kommer att undersöka. Händelsessidan kommer att uppdateras när det finns något att uppdatera, snarare än med förinställda intervaller. Det kommer att ske på engelska eftersom de flesta av dessa evenemang annonseras på svenska på andra webbplatser.