Nyheter från juni 2024

Våra Nyheter

Under juni månad var vår primära uppgift att modifiera de två Pocher-vagnarna så att de kan tas i bruk. Arbetet krävde att båda eftermonterades med NEM-kopplingar. Men DF5 behövde lite extra arbete inklusive att måla om taket till en satinfinish, sätta in en korrekt interiör inuti och vrida ner hjulen; och den behövde en ny låda. Båda modellerna hade redan modifierats kraftigt innan vi köpte dem, så att göra det här arbetet ogiltigförklarade inte något arvsvärde som de kan ha haft.
Våra versioner av modellerna är från mitten av 1960-talet, men karossformarna går tillbaka till 1958 och 1959. C3b är från 1904, och 1911 kompletterade 20 C3c-vagnar 99 C3b. C3c hade en toalett i ena änden. Märkligt nog är Pochers modell nummer 1449 och har korrekt C3b-interiören, men markeringarna är helt klart C3c (som vi kommer att ändra när vi kan få lämpliga dekaler). DF5 är från 1929 och 30 byggdes. Skillnaderna inom flottan var små, men Pochers modell, nummer 2884, kommer med passagerarsäten vilket är helt fel, därav det extra arbete som krävs!

Även under juni månad monterade vi ihop vår modellsats av en skånsk bondgård. Detta var ett gammalt kit från Heljan, så det passade inte ihop så bra och instruktionerna var ganska hopplösa; men jobbat klart och det ser faktiskt ganska trevligt ut. Det är lite underskala, men för en gammal skånsk gård är det nog inte så mycket problem!

Tillverkarens Nyheter

I en uppdatering från HNoll har försäljningen av B4, BF4 och BF7 gått långsammare än önskat (uppenbarligen på grund av ekonomin och att modellbyggare inte har lika mycket pengar till övers som tidigare) och behöver ett rejält lyft. Det har varit problem med att etiketterna på BF7-vagnarna är fel och att nya skulle tillverkas. Tyvärr har detta dragit ut på tiden och kommer inte att fortsätta. Helt enkelt är vagnarna rätt märkta men etiketterna (på lådorna) var fel. Etiketter har också varit fel på några tidigare vagnar.

Andra intressanta nyheter

I slutet av maj avgick en stor del av styrelsen vid arvsjärnvägen vid Nora efter en utdragen konflikt med stiftelsen som äger spåren. På ett extra möte lördagen den 29 juni diskuterades föreningens framtid och en ny styrelse valdes. Deras tre huvudsakliga syften är nu att arbeta för ett bättre samarbetsklimat med stiftelsen, att förbättra deras ekonomi och att återuppta museitrafiken så snart som möjligt.
Föreningen Nora Bergslags Veteranjärnväg (NBVJ) och stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och Veteranjärnväg (NJOV) förvaltar tillsammans Nora-Järle och Nora-Pershyttan järnvägslinjer. Nora-Ervalla järnväg var den första normalspåriga banan i Sverige för allmän trafik, invigd 1856. NBVJ är en ideell förening som äger merparten av fordonen och sköter trafiken själv. NJOV är en stiftelse som äger banan. Stiftelsen startades av bland annat Region Örebro län och Nora kommun.