Nyheter från juli 2022

Våra nyheter

Arbetet med konstruktionen av T45-modellen har återupptagits. Motorn och boggierna har anlänt och dessa har monterats och testats. Elektriskt finns det tillfälliga anslutningar ifall det skulle bli behov av att ta bort komponenter!

Det lilla diorama som vi tänker bygga snart kommer förmodligen att heta “Odensala Prästgård”, men det får vänta eftersom pengar har lagts på en välbehövlig bil i skala 1:1!

Tillverkarens Nyheter

I en färsk uppdatering från HNoll skriver de att en leverans förväntas med båt från Kina om 2-3 månader, men inte inklusive A11/B11-vagnarna (vi är inte säkra på vad som ingår). Men det kommer några fler restaurang-, ligg- och sovvagnar, några med nya nummer.

Andra intressanta nyheter

En rundtur på några platser av intresse för järnvägen har sammanfattats i våra engelska nyheter, men en större recension planeras för denna webbplats senare i år. Bilderna är från alla platser som vi besökt; Nynäshamns Järnvägsmuseum, LennaKatten, Modeljärnvägenshus, Föreningen Sörmlands VeteranJärnväg, Grängesbergbanornas Järnvägsmuseum, Hallsbergs Modelljärnvägsförening (och så Hallsbergs stationsmiljö för att ta många bilder på passerande tåg), Nora Bergslags Veteran-Jernväg, och “Miniature Kingdom” vid Kungsör.